Badania

Badania i Certyfikaty

Sukces jest wynikiem właściwych decyzji.
W Hempify naszym nadrzędnym celem jest najwyższa jakość i bezpieczeństwo. Miarą sukcesu jest Państwa zadowolenie, co można osiągnąć oferując jedynie produkty najwyższej jakości. Stawiamy sobie bardzo surowe wymagania, a nasze wyroby podlegają stałej i ścisłej kontroli. Wyniki badań naszych produktów udostępniamy publicznie. Jako nieliczni na rynku przeprowadzamy również badania pod kątem pestycydów, metali ciężkich oraz drożdży i pleśni.
Badania

Aktualne wyniki badań niezależnych laboratoriów: